Contact Gegevens:    M: 06 – 28 16 12 04    E: mail@acupunctuurcentrum-hoorn.nl

Wat is dat – het BBRS?

BBRS – Basis Bio Regulatie Systeem en parallel acupunctuur van Hugo Nielsen

Alvorens informatie te geven over de acupunctuur techniek van Hugo Nielsen is het van belang iets weten over het BBRS.
Elk levend organisme (of het nu mens, dier of plant is) probeert te overleven door het zoeken naar evenwicht. Deze regeling van dit evenwicht vindt plaats in het zachte bindweefsel van ons lichaam. Dit beslaat ongeveer 60% tot 70% van het menselijk lichaam. Dit noemen we het BBRS ofwel het Basis Bio Regulatie Systeem. Het woord zegt het al; een systeem, waarin de basis van ons bestaan wordt geregeld en in evenwicht gehouden.

In zijn totaliteit omvat dit BBRS ongeveer 3 x het volume van bloed (18 liter dus!)
Het is verreweg ons grootste orgaan!

 

Niet alleen is dit ons grootste orgaan, maar het is overal in het lichaam aanwezig.
De wetenschap erkend langzamerhand het grote belang van dit zachte bindweefsel als het BBRS, maar het is nog steeds een “ vergeten orgaan”, als je ziet hoe daaraan voorbij wordt gelopen bij de behandeling van ziekten.

Hoe werkt het?

Het BBRS werkt via informatieoverdracht, die d.m.v. zenuwen, bloed, hormonen en elektromagnetische velden wordt overgedragen. Dit gebeurt door zenuwuiteinden en bloedvaatjes van het zachte bindweefsel. Het BBRS kan ook trillingspatronen opslaan (denk bijvoorbeeld aan water) welke invloed hebben op het functioneren van de organen, maar ook op het lichaam als geheel.

 

In het BBRS ligt een netwerk van suikereiwit verbindingen (de proteoglycanen, glucosamine-glycanen) die voortdurend alle informatie geleiden.
Als die verbindingen in ons lichaam niet goed op elkaar zijn afgestemd, ontstaat er een disbalans. Het BBRS kan dan ontregeld of vervuild raken. Een eerste begin van ziekte ligt op de loer….

Een verstoord BBRS

Te denken valt aan bijvoorbeeld:
• voeding
• inname van medicijnen
• vervuilde leefomgeving
• diverse stressfactoren
• etc.

 

Al deze factoren kunnen dan aanleiding geven tot (uiteindelijk) chronische aandoeningen zoals kanker, ziekte van parkinson, MS, etc. Het door en door verzuurde weefsel mist de kracht om zich zelf te herstellen.
Op dat moment kan de harmoniserende werking van BBRS/Parallel acupunctuur van Hugo Nielsen zijn werk doen.

Een verstoord BBRS

De parallel acupunctuur is ontwikkeld door de Deen, Hugo Nielsen. (hoogleraar in de Celbiologie). Hij is oprichter van het Hugo Nielsen Instituut in Gram (Denemarken), een centrum voor onderzoek en behandeling van (voornamelijk ) kanker patiënten. Hugo Nielsen heeft ruim 30 jaar ervaring met behandeling van chronische klachten volgens zijn systeem van parallel acupunctuur.
Het systeem blijkt vooral heilzaam bij de behandeling patiënten met chronische aandoeningen en patiënten met kanker, ter ondersteuning van hun herstel.

 

Bij dergelijke ernstige aandoeningen is sprake van een duidelijke disbalans in het BBRS. De acupunctuur methode van Hugo Nielsen is zeker spectaculair te noemen bij het in balans brengen hiervan.
Het systeem sluit overigens naadloos aan bij de ECIWO-acupunctuur die ontwikkeld is door de Chinese bioloog Prof. Yingjing Zang. Parallel acupunctuur en ECIWO acupunctuur zijn samen twee zeer effectieve behandelmethoden die direct van invloed kunnen zijn op het BBRS van ons lichaam (met name bij chronische aandoeningen).

 

De samenwerking tussen Hugo Nielsen en de Eciwologen van het eerste uur, Bert Pijnenburg en Ron Zoet, hebben ertoe geleid, dat BBRS/Parallel acupunctuur in combinatie met ECIWO acupunctuur nu ook in Nederland professioneel kan worden toegepast. NB. In 2012 werd de Opleiding Parallel Acupunctuur, onder leiding van Hugo Nielsen afgerond.

Toepassing van de techniek

Er worden slechts 2 tot 4 uiterst dunne naaldjes gebruikt. De patiënt ondervindt vrijwel altijd binnen 2-10 minuten bepaalde reacties in het lichaam. Het gaat hierbij om het vinden van de “juiste deur” die ons toegang verschaft tot het BBRS.
De reacties van de patiënt vormen patronen, ook wel “profielen” genoemd die gekoppeld zijn aan een bepaald ziektebeeld. De profielen vertellen in volgorde het verhaal van onze aandoeningen en gezondheidsverstoringen die nog als een soort litteken in het “geheugen” van het zachte bindweefsel (BBRS) liggen opgeslagen en een “trigger” vormen voor weer nieuwe klachten.
Dus, eenvoudig gezegd, de patiënt wordt tijdens het behandelen geconfronteerd met “oude (misschien lang vergeten) klachten”. Alle klachten, vormen samen het “profiel”, waarlangs het pad van genezing terug wordt gegaan. Het lichaam gaat zichzelf in zijn weg naar genezing aanpakken. Voor meer chronische klachten kan dit proces versneld worden ondersteund met behulp van de Cell Com.