Contact Gegevens:    M: 06 – 28 16 12 04    E: mail@acupunctuurcentrum-hoorn.nl

ECIWO biologie en ECIWO Acupunctuur

Ruim 150 jaar geleden publiceerde Charles Darwin (in 1859) zijn beroemd geworden werk “Origin of Species”. Daarin beschreef hij de overeenkomst tussen bepaalde delen van het lichaam. Zo beschreef hij, dat duiven met een korte bek ook korte poten hebben en dat vogels met kromme snavels ook kromme poten hebben. Eenden met een platte snavel hebben platte “voeten” en vogels met lange snavels hebben lange poten. Darwin was echter niet in staat om de gecorreleerde lichaamsdelen te koppelen aan een algemene wetmatigheid. Hij kon daarom zijn bevindingen ook niet verklaren.

Het lichaam weerspiegeld in zijn delen

In 1973 ontdekte Prof. Yingqing Zhang (bioloog) het bestaan van (fysiologische en pathologische) overeenkomende gebieden in het menselijk lichaam. In het lichaam, zo ontdekte hij, zitten 216 lange botdelen, die elk een afspiegeling vormen van het totale lichaam. Door het beïnvloeden van elk van die delen, kan invloed worden uitgeoefend op het totale lichaam en andersom. Bij schade aan het lichaam, in de vorm van ziekte, is dit weer terug te vinden in de delen. Een prima manier om een diagnose toe te passen.
Prof. Zhang noemde dit het ECIWO systeem. (Embryo Containing Information of the Whole Organism).

Acupunctuur vanuit de embryologie

ECIWO is een totaal nieuw onderdeel in de medische biologie. Het vormt in feite de schakel tussen de westerse geneeskunde en veel alternatieve therapieën. Met ECIWO kunnen veel therapievormen westers worden verklaard.
In de loop der jaren heeft Prof. Zhang deze vorm van biologie verder doorontwikkeld en medisch gekoppeld aan de acupunctuur. Pas later heeft China de ECIWO erkend als een volwaardige vorm van geneeskunde. Er is toen een onderzoek– en opleidingscentrum gestart aan de universiteit van Shandong.
Anders dan bij Ooracupunctuur vindt diagnose plaats vanaf het 2e metacarpaalbot. Dit is het handbeentje tussen de pols en de wijsvinger.

 

Door de grote mate van potentie in dit gebied, vindt hier de naald inbreng plaats om het gekoppelde deel van het lichaam te stimuleren. Bij het gezamenlijk toepassen van Eciwo-acupunctuur en klassieke acupunctuur, wordt het genezingseffect op de patiënt enorm versterkt. De werking gaat dieper, dan dat alleen klassieke acupunctuur wordt toegepast.

Verrassende resultaten

Door de diagnostische precisie van ca. 96%, kunnen veel aandoeningen worden behandeld. De praktijk heeft al laten zien, dat de resultaten verrassend positief zijn. ECIWO is inmiddels bij ruim 1 miljoen patiënten toegepast met ca. 200 verschillende aandoeningen. De gemiddelde effectiviteit t.a.v. herstel en vooruitgang van de klachten bedraagt meer dan 90%. Dit opmerkelijke resultaat werd tot nu toe bevestigd en toegepast door artsen uit meer dan 30 landen.
De verwachting is, dat ECIWO-geneeskunde spoedig een van de meest gevraagde vormen van diagnostiek en therapie in de hele wereld zal worden.
Sinds de toepassing van ECIWO acupunctuur ben ik enthousiast geraakt door de accuraatheid van diagnosticeren en het snelle effect ervan op de klachten.